PROPOZÍCIE - ZVÁŽNICA 2024

I


ZVÁŽNICA 2024 

gravel race & ride

 

● Dátum konania: 21.9.2024

 

● Usporiadateľ: Lesná halúzka - občianske združenie,

                    Mgr. Juraj Moško,  

Ing. Branislav Križan,

 

                          Tel.:   00421 911 287 569,

                                    zvaznica@gmail.com,

                                    www.zvaznica.sk

 

Na rok 2024 sme si pre vás pripravili fúziu predchádzajúcich ročníkov, plnohodnotnú porciu RACE aj dych-berúcu solo výzvu RIDE. Večer pri vatre si tak môžeme všetci spolu prezdieľať svoje emócie a zážitky.  

● Štart/cieľ: Kaštieľ Patrovec, Veľká Hradná 249, 913 24 Veľká Hradná

 

● Podujatie prebieha na podklade gpx súboru. Trasa nie je inak značená. Vyznačené sú iba rýchlostné prémie tzv. "RS".

Presun medzi jednotlivými RS je individuálny a na vlastné riziko. Odporúčame dodržať trasu podľa gpx a vychutnať si celé podujatie naplno.

 
● Trasa:

 

Tešiť sa môžete na jedinečný gravel koktejl, namiešaný z miernych lesných stúpaní, gravel highways, ale aj technických single a double trailov.

 

 

RIDE:

-       150 km / 2 500 m

-       okolo Považského Inovca

-       štrk, asfalt, prevažne spevnené lesné cesty

-       Časový limit – 15 hodín

 

PREZENTÁCIA RIDE – výdaj štartových čísel a gps trackerov:

-       piatok 20. 9. 2024 od 18:00 - 20:00 hod.

-       sobota 21. 9. 2024 od   6:30 – 6:50 hod.

 

ŠTART: 7:00 sobota 21. 9. 2024

 

 

 

 

RACE

-       60 – 70 km / 1 000 m

-       Považský Inovec

-       štrk, asfalt, poľné a lesné cesty

-       nerušený gravel výjazd vo vyváženej proporcií vzdialenosti a prevýšenia

-       4 rýchlostné skúšky

-       časový limit – 8 hodín


PREZENTÁCIA RACE – výdaj štartových čísel:

-       sobota 21.9. 2024 od 7:30 - 9:30 hod.

 

ŠTART: 10:00 hod, sobota 21. 9. 2024

 

KATEGÓRIE RACE:

-       M, M40,M50

-       Ž,Ž40

-       Mtb M,Mtb Ž

 

 

 

 

 

Detailná podoba trasy bude zaslaná prihláseným účastníkom najneskôr 7 dní pred podujatím.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.

 

Podujatie je určené pre cyklopôžitkárov, športovo založených cykloturistov, hobby pretekárov alebo trénovaných amatérov.

● Účastnícky limit: 150 (platí pre Race aj Ride spolu)

   

Sprievodné akcie:

● After race - grilovačka v atmosfére vatry a akustickej hudby. Vítaní sú rodinní príslušníci a priatelia.

● Detský podujatie Zvážnička, ktorého cieľom je ukázať čaro lesných ciest detskému cyklistovi. Detské podujatie nebude merané a nevyžaduje prihlásenie.

Vítaní sú aj ostatní rodinní príslušníci, bez rozdielu veku a pohlavia.

Víťazí každý, kto príde do cieľa.

Budeme zbierať roztrúsené písmenká po trase a v cieli z nich vyskladáme slovo.

 

● Vyhodnotenie: vyhodnotenie RACE prebehne v cieli po absolvovaní poslednej RS všetkými účastníkmi, približne o 17:00 hod.

 

 

● Vrátenie trackerov bezprostredne po dojazde v priestore cieľa. Štartové čísla sa nevracajú.

 

● Občerstvenie:  

V cene štartovného je občerstvovacia stanica po trase a teplé jedlo po dojazde.

Možnosť dodatočného občerstvenia z partnerského coffeetrucku OU CAFE v priestoroch štartu/cieľu - https://oucafe.sk/pojazdna-kaviaren-catering/

 

 

 

● Pravidlá podujatia:

Podujatie sa koná v duchu „zero stress faktor“.

Medzi jednotlivými RS sa účastníci presúvajú vlastným tempom podľa vopred stanovenej trasy.

Celkové poradie sa vypočítava zo súčtu časov RS.


 

Trasa RACE sa zhoduje s trasou RIDE iba čiastočne. Na dlhej trase bude možné sledovať priebeh podujatia prostredníctvom GPS live tracking.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH

● Jazda povolená na bicykloch typu gravel, MTB, treking bez elektormotoru. (Gravel bicykel je charakterizovaný zahnutými riadidlami tzv. barany). V prípade nejasností má organizátor právo rozhodnúť o zaradení konkrétneho typu do kategórie.

 

● Cyklistická prilba je povinná.

● Jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je zakázaná.

● Pretek sa koná za plnej dopravnej premávky.

● Počas pretekov je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Zakazuje sa fajčenie a zakladanie ohňa.

● Každý účastník je povinný poskytnúť prvú pomoc inému zranenému účastníkovi. Pri zranení, či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby, sú všetci účastníci povinní nahlásiť tento stav organizátorom.

 Prihlasovanie:

● Online prihlasovanie na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 18. 9. 2024 o 23:59 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.

● Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Po uhradení štartovného obdržíte e-mail s potvrdením.

● Po prijatí platby sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk.

● Umiestnenie štartového čísla viditeľne - na riadidlách spredu je dôležité pre meranie na RS.

● V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

 

 

● Štartovné:

      35 € pri online registrácii a uhradení štartovného do 31. 5. 2024 do 23:59

40 € pri online registrácií a uhradení štartovného do 18. 9. 2024 do 23:59

45 € na mieste

 

● Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok

SPAM). Štartovné neuhrádzajte poštovou poukážkou.

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 €. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

● Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

● Ustanovenia:

Každý účastník je povinný sa riadiť pokynmi organizátora a ním poverených osôb. Každý účastník si je vedomý všetkých dôsledkov spojených s účasťou na podujatí, ktorého sa dobrovoľne zúčastní na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Taktiež si je vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa finančné plnenie alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zdravie a život účastníka v priebehu celého športového podujatia Účastník berie na vedomie, že usporiadateľ zodpovedá len za povolenie organizovať podujatie a využiť tak miesta na štart, cieľ. Usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku o stave trasy, turistických chodníkov a ich funkciu alebo špecifické podmienky dané, napr. počasím alebo horským prostredim. Ak počas podujatia účastník použije verejnú cestu, pozemnú komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, berie na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky.  


● Odporúčame individuálne poistenie pre šport a pohyb v horskom prostredí

 

VŠETCI PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PODUJATIA NA VLASTNÉ RIZIKO.

 

● V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi.

● Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

● Trasa môže viesť chráneným územím. Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

● Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.vysledkovyservis.sk a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov

 

● Šatne a sprchy: v priestoroch kaštieľa je možné využiť šatne a sprchy .

 

● Wap a servis: v priestoroch kaštieľa je možné použiť wapku a vybaviť základný servis bicykla.

 

● Ubytovanie

- možnosti ubytovania v okolí:

Firmy – Kaštieľ Patrovec (kastielpatrovec.sk)

Chata - Inovecká chata (inoveckachata.sk)

Penzión Javorina - Cena (penzion-javorina.eu)

 

V cene štartovného nie je ubytovanie.


● Účasť na pretekoch predpokladá dobrý zdravotný stav štartujúceho (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže. Povinnosťou pretekára pre účasť na pretekoch je zabezpečiť dobrý technický stav svojho bicykla.

 

● Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude organizátor alebo ním poverená osoba na trati zhotovovať audiovizuálny záznam (fotografie/video). V tejto súvislosti pretekár udeľuje súhlas na zhotovenie audiovizuálneho záznamu počas pretekov a ich šírenie.